Arşivler 2018 Ocak

Ölçme Aracında Kullanışlık Nedir?

Geçerlik ve güvenirlik gibi teknik özelliklerin yanında, bir ölçme aracında bulunması gereken bir diğer özellikte kullanışlıktır. Kullanışlığın belli başlı kriterleri vardır. Bunlar; Görünüş Geçerliği…