Toprağın üst yüzeyinde yer alan verimli bölümlerin dış kuvvetler tarafından taşınmasına toprak erozyonu denir.

Doğal bitki örtüsünün tahribi, çok eğimli arazilerde tarım yapılması, eğimli arazinin fazla olması, sel baskınları-taşkınları, tarım alanlarının nadasa bırakılması ve kuraklık gibi etkenler toprak erozyonunu arttırmaktadır. Toprak erozyonu Türkiye’ nin iç kesimlerinde nemliliğin azalması ve bitki örtüsünün tahrip edilmesine bağlı olarak daha fazla görülür. Karadeniz Bölgesi’nde bitki örtüsü gür olduğu için toprak erozyonu az etkilidir. Toprak erozyonunun çok olduğu yerler ise İç Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesidir.

Toprak Erozyonuna Karşı Alınması Gereken Önlemler

  • Ormanlar korunmalı, bozulmuş ormanlar iyileştirilmeli,
  • Ağaçlandırma çalışmaları yapılmalı,
  • Meralar korunmalı, bozulmuş meralar iyileştirilmeli,
  • Ormanlarda hayvan otlatılması önlenmeli,
  • Doğal ortamlardaki bitki ve hayvan türleri korunmalı,
  • Tarlalar eğime dik doğrultuda sürülmeli,
  • Nadas uygulaması azaltılmalı,
  • Anız yakılması önlenmeli,
  • Rüzgar erozyonuna karşı toprak nemli ve bitki örtüsü ile kaplı tutulmalı, rüzgarın hızı ağaç ve çeşitli engellerle azaltılmalı,
  • Halk bilinçlendirilmelidir.

Toprak Kayması ve Heyelan Nedir? Öğrenmek İçin Tıklayın.