Türkler hakkında tarihi kaynaklarda birçok bilgi yer almaktadır. Türklerin tarih boyunca Dünya’yı titretmeleri ve Avrupa’ya diz çöktürmesi Türkü Türk yapan en büyük etkendir. Peki Türkler hakkında ne kadar bilgiye sahibiz?

Türk Tarihinden İlginç Dipnotlar

 • Bilindigi üzere Türklerin ilk anayurdu Orta Asya‘dır.
 • “Asya Hun İmparatorluğu” Dünya tarihinde kurulan ilk Türk Devleti olarak ansiklopedilerde yerini almıştır.
 • Asya Hun Devletinin ilk hükümdarı “Tuman“(Teoman)’dır.
 • Orta Asya’da İlk Siyasi oluşumu sağlayan “Asya Hun İmparatorluğu“dur.
 • İlk düzenli ordu “Mete Han” tarafından kurulmuştur. Bu ordu da ilk defa önlü veya tümen sistemi denenmiştir.
 • Türklerin ilk alfabesi; 38 harf içeren “Göktürk” alfabesidir.
 • Tarihle birçok Türk devleti kurulmuştur. Ancak ilk Türk adıyla kurulan devlet Göktürk Devleti’dir.
 • Türkler hakkında ilk defa elde edilen belge, M.Ö 318 tarihli Hun-Çin ticaret anlaşmasıdır.
 • Türklere ait ilk yazılı belge II. Göktürk Devleti’ne ait “Orhun Kitabeleri“dir.
 • Göçebe hayatından yerleşik hayata geçen ilk Türkler “Uygurlar“dır.
 • Uygurlar ilk defa Matbaa ve Kağıdı kullanabilen Türk devletidir.
 • Uygurlar “Destan ve Töreleri” ilk defa yazıya döken Türk Devletidir.
 • Türklerin Göktanrı inancının dışında başka bir inanca sahip olan(Maniheizm) ilk Türk Devleti Uygurlardır.
 • Hazarlar Musevilik inancını kabullenen ilk ve tek Türk Devletidir.
 • Turgişler ilk defa kendi adlarına para bastıran Türk Devletidir.
 • Tarihte Avrupa Bölgesinde kurulan ilk Türk Devleti “Avrupa Hun Devleti“dir.
 • Türkler ve Bizans İmparatorluğu arasındaki ilk yazılı antlaşma “Margus Barış” antlaşmasıdır.
 • 619 senesinde İstanbul’u ilk “Avarlar” kuşatmıştır.
 • Atı ilk evcilleştiren ve tekerleği ilk kullanan Türk topluluğu “İskitler“dir.
 • Orhun Kitabeleri’ni ilk defa okuyabilen Danimarka’lı “Thomsen“dir.
 • İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyu “Karluklar“dır.
 • Eyeri ilk defa kullanan “İskitler“dir.
 • Türkler Anadolu’ya ilk olarak Avrupa Hun Hakanı “Uldız” döneminde girmişlerdir.
 • Türk ismi Orta Asya dışında ilk olarak Göktürkler zamanında bilinir olmuştur.
 • İlk kurulan Türk şehri “Karabalasagun“dur.
 • “Orta Oyunu” ilk olarak Uygurlar döneminde başlatılmıştır.
 • Minyatür ve Çini işlemeciliğini  ilk başlatan Türk Devleti Uygurlardır.
 • İlk Türk Posta teşkilatı Göktürkler tarafından kurulmuştur.
 • Türklerin İslamiyeti ile ilk Tanışması Hz. Osman döneminde “Hazarlar” ile olmuştur.
 • Cengiz Han’a itaat eden ilk Türk topluluğu “Karluklar“dır.
 • Kendi adına ilk para bastıran Türk Hakanı “Baga Tarkan”dır.
 • Türklere ait ilk takvim on iki hayvanlı Türk Takvimi’dir.