Su Kirliliği

Türkiye’deki göller, akarsular, bataklıklar, yer altı suları ve koy, körfezlerde su kirliliği yaşanmaktadır. Su kirliliğine neden olan başlıca etmenler şunlardır;

 • Evsel atıkların doğrudan suya bırakılması,
 • Akarsu havzalarında kentleşme ve endüstrileşmenin artması,
 • Tarımsal ilaçlama ve gübreleme sonucundaki kimyasalların suya karışması,
 • Koy ve körfezlerin kentleşme, endüstrileşme ve turizm nedeniyle kullanılması.

Toprak Kirliliği

Türkiye’De ki toprak kirliliğinin başlıca nedeni atıkların doğrudan toprağa bırakılması ve yanlış arazi kullanımıdır. Toprakların amaç dışı kullanılması ve yanlış sulama teknikleri de toprak kirliliğine neden olmaktadır. Toprak kirliliğinin başlıca sebepleri;

 • Evsel atıkların ayrıştırılmadan toprağa bırakılması,
 • Endüstriyel atıkların doğrudan toprağa gömülmesi,
 • Aşırı ve bilinçsiz sulama yöntemlerinin uygulanması,
 • Toprağın ihtiyacından fazla gübre kullanılması,
 • Zirai mücadele kapsamında aşırı ilaç kullanımı,
 • Ovalardan inşaat amaçlı kum alınması.

Hava Kirliliği

 • Fosil yakıt kullanımından kaynaklanan karbon üretimi
 • Sanayi tesislerindeki yoğun üretim ve yetersiz arıtma sistemleri
 • Orman yangınları sonucu açığa çıkan karbon
 • Araçlardan kaynaklanan karbon
 • Elektrik üretimi için kullanılan karbon içerikli kaynaklar hava kirliliğinin sebepleridir.

Sis Nedir? Nasıl Oluşur? Öğrenmek İçin Tıklayın.