Sponsorlu Bağlantılar

Sened-i ittifak (1808)

 • II. Mahmut ile Ayanlar arasında yapılmıştır. Padişahın yetkilerinin kısıtlandığı ilk belgedir.
 • Ayanlar padişahin emir ve yasaklarına uyacaklarına söz vermişler. Padişah da ayanlığın babadan oğula geçişini kabul etmiştir.

*Ekonomik gücü olan ayanlar siyasi güç de elde etmişlerdir.

Tanzimat Dönemi (1839-1876)

 • Tanzimat Fermanı’nın ilanından meşrutiyetin ilanına kadar olan dönem Tanzimat Dönemi olarak adlandırılır.
 • Abdülmecit (1839 1861)
 • Abdülaziz (1861 1876)

Islahat Fermanı (28 Şubat 1856)

 • Padişah: Abdülmecit
 • Fikir akımi: Osmanlıcılık

Kanun-ı Esasî (23 Aralık 1876)

 • Padişah: II. Abdülhamit (1876-1909)
 • Etkili fikir akımı: Osmanlıcılık
 • Etkili olan siyasi olay: Tersane Konferansı
 • Etkili grup: Genç Osmanlılar
 • Etkili Devlet Adamı: Mithat Paşa

Tanzimat ve Islahat Fermanlarının Benzer ve Farklı

Özellikler

 • Tanzimat Fermanı’nda bütün Osmanlı Vatandaşları, Islahat Fermanında gayrimüslimler esas alınmıştır.
 • Tanzimat Fermanı’nda kanunun üstünlüğü, Islahat Fermanında eşitlik amaçlanmıştır.
 • Tanzimat Fermanı’nda herhangi bir iç veya dış baskı yoktur, Islahat Fermanı ise tamamen dış baskı sonucu hazırlanmıştır.
 • (Kırım Harbinde Osmanlı Devletine yardım eden İngiltere, Fransa ve İtalya’daki Piyomonte hükümetinin baskıları)
 • Tanzimat Fermanı’nda padişahın yemini dışında herhangi bir bağlayıcılık yoktur. Islahat Fermanı’nda ise 1856 Paris Antlaşmasının 9. maddesine eklenerek devlet bir yükümlülük altına alınmıştır.

NOT: Tanzimat Fermanı Padişahın yetkilerinin kısıtlanıp halka duyurulduğu ilk belgedir.

Sponsorlu Bağlantılar