Sponsorlu Bağlantılar

Duraklama Dönemi (1579-1699)

Duraklama Dönemi Genel Özellikleri

 • Osmanlı Devleti doğuda ve batıda fetih politikasına devam etmiştir.
 • 1590 Ferhat Paşa Antlaşmasıyla (İran) doğuda ve 1672 Bucaş Antlaşması (Lehistan) ile batıda en geniş sınırlara ulaşılmıştır.
 • Avusturya ile mücadeleler devam etmiş ve 1606 Zitvatoruk Antlaması ile Avusturya’ya karşı siyasi üstünlük sona ermiştir.
 • Venedik ile yapılan mücadele sonucunda 24 yıllık bir kuşatma ile Girit fethedilmiştir.

Duraklama Döneminin Sebepleri

 • Yöneticilerin yetersizliği
 • Ekonominin bozulması
 • Eğitim sisteminin bozulması
 • Toplumun yapısının bozulması
 • Nüfusun artması ile göçlerin başlaması
 • Merkezi otoritenin bozulması ile padişahların kadınların ve diğer saray görevlilerinin etkisinde kalması.
 • İmparatorluğun çok uluslu bir yapıya sahip olması
 • Toprak sisteminin bozulması, tımarın çökmesi
 • Ordu ve donanmanın bozulması, fetihlerin durması
 • İlmiye sınıfının bozulması
 • Rüşvet ve adam kayırmanın yaygınlaşması
 • Coğrafi keşiflerin olumsuz etkileri
 • Avrupa’nın kültür ve uygarlıkta ileri gitmesine karşı Osmanlıların bu gelişmelerin dışında kalması
 • 1648 Vestfalya Barışı ile Avrupa’daki din savaşlarının sona ererek Osmanlıya karşı haçlı zihniyetinin canlanması
 • Osmanlı ülkesinin kuzey ve doğusunda egemen olan Rusya’nın giderek güçlenmesi

Sponsorlu Bağlantılar