Sponsorlu Bağlantılar

Olağan Kanun Hükmünde Kararname (KHK)

1. İlk kez 1961 Anayasası’nda 1971 ylında yapılan değişiklikle girmiştir.
2. Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır.
3. TBMM’nin verdiği yetki kanununa dayanılarak çıkarılabilir.
4. Anayasa Mâhkemesi’nde Anayasa’ya veya yetki kanununa aykırı bulunursa iptal edilebilir.
5. Sadece sosyal ve ekonomik hakları düzenleyebilir. Ancak onları sınırlayamaz. Olağan KHK ile kişi hakları ve siyasi haklar düzenlenemez.
6. Kalıcıdır.
7. Yurt çapındadır yani herkesi etkiler.

Olağanüstü Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK)

1. İlk kez 1982 Anayasası’yla getirilmiştir.
2. Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır.
3. TBMM’nin yetki kanununa dayanmaz, doğrudan çıkarılabilir.
4. Anayasa Mahkemesi iptal edemez.
5. Sert çekirdek haklar dışında tüm hakları düzenleyebilir, sınırlayabilir, askıya alabilir.
6. Geçicidir.
7. Bölgeseldir sadece sıkıyönetim yada OHAL ilan edilen bölgedekileri etkiler.
8. Hiçbir kanunu değiştiremez, yürürlükten kaldıramaz.

Olağan-Olağanüstü KHK’lerın Ortak Noktaları

1. Resmi Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girer ve aynı gün TBMM’ye sunulur.
2. Sunulmazsa aynı gün yürürlükten kalkar.
3. TBMM aynen veya değiştirerek onaylayabilir veya reddedip yürürlükten kaldırabilir.
4. TBMM’nin red kararı verildiği gün değil; Resmi Gazete’de yayımlandığı gün yürürlükten kalkar.

TBMM’nin KHK Çıkarmak için Verdiği Yetki Kanununda Bulunması

Zorunlu Unsurlar
1. Amacı
2. Kapsami
3. İlkesi
4. Süresi
5. Sayısı (Birden fazla çıkarıp çıkaramayacağı)

Sponsorlu Bağlantılar