Sponsorlu Bağlantılar

Hücrede gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonların tümüne metabolizma denir. Anabolizma ise dış ortamdan alınan veya hücredeki reaksiyonlar sonucu oluşan basit moleküllerden hücrenin ihtiyaç duyduğu kompleks veya diğer moleküllerin sentezlenmesine denir.

ATP (Adenozintrifosfat)

Canlılarda hayatsal olaylar için gerekli olan enerji ATP enerjisidir. ATP yapısında 1 adenin bazı, 1 riboz şekeri, 3 fosfat molekülü ve 2 tane yüksek enerji kimyasal bağ vardır. ATP küçük bir molekül olmasına rağmen canlının enerji ihtiyacını karşılar. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum, kemosentez ve fotosentez olayları ile üretilir. Hücre bölünmesi, enzim, protein, RNA sentezi, aktif taşıma, sinirsel iletim kasların kasılması, büyüme, gelişme, hareket gibi olaylarda ATP harcanır.

ATP’nin  Özellikleri

  • Yapısında iki fosfat bağı bulunur.
  • Her hücre kendi ATP’ sini kendi sentezler.
  • Hücrede sitoplazma, mitokondri ve kloroplastlarda sentezlenir.
  • Hücrenin yaşamsal olaylarında sitoplazmada veya mitokondride üretilen ATP kullanılır.
  • Kloroplastlarda sentezlenen ATP organik madde sentezi ve kloroplastlardaki diğer yaşamsal olaylarda kullanılır.
  • ATP başka enerji formlarına dönüşebilmektedir.
  • ATP molekülü sadece hücre içinde bulunur. Dışarıdan besin maddeleriyle ATP almak mümkün değildir.

Sponsorlu Bağlantılar