Sponsorlu Bağlantılar

İttihat ve Terakki

Abdülhamit’in istibdat yönetimine karşı kurulan İttihad-ı Osmani Cemiyeti ile Osmanlı Hürriyet Cemiyetinin 1907’de birleşmesi ile İttihat
ve Terakki kurulmuştur.
Cemiyetin kuruluşuna ibrahim Temo, Ishak Sukuti, Abdullah Cevdet vb. tıbbiyeli ve mülkiyeli gençler önderlik etmiştir.
Tıbbiyeli gençlerden sonra subaylar, gazeteciler, aydınlar da cemiyete katılmıştır.
Mizan ve Meşveret gazeteleri cemiyetin yayın organlarıdır.
Mustafa Kemal’in 1906’da Şam’da kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyeti de İttihat ve Terakki ile birleşmiştir.
İttihatçı genç subaylardan Enver Bey, Resneli Niyazi Bey istibdat yönetimine karşı ayaklanmış, padişahın ayaklanmayı bastırmak için gönderdiği kuvvetler de ayaklananlara katılmıştır. Bu durum karşısında II.
Abdülhamit meclisi açıp anayasayı tekrar yürürlüğe koymuştur.

Dış Gelişmeler (1908)

İngiltere ile Rusya arasında Reval Görüşmesi yapıldı, İngiltere Rusya’yı Osmanlı politikalarında serbest biraktı.
1908’de Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti.
Girit Yunanistan’a katıldığını açıkladı.
Avusturya – Macaristan, Bosna Herseki ilhak etti.

Osmanlı İmparatorluğunu Kurtarmaya Yönelik Düşünce Akımları

Osmanlıcılık

Osmanlı Devleti’ni oluşturan bütün milletleri adalet, eşitlik, hürriyet ölçüleri içerisinde bir arada tutarak Osmanlı toplumu oluşturmayı amaçlar.
Ziya Paşa, Mithat Paşa, Namık Kemal önemli temsilcileridir.
Balkan milletlerinin Osmanlı’dan ayrılması ile geçerliliğini yitirmiştir.

İslamcılık

Dini birlik devleti ayakta tutabilir düşüncesiyle Müslüman toplumların devletten ayrılmalarını önlemeyi amaçlar.
Mehmet Akif, Said Halim Paşa önemli temsilcileridir
I. Dünya Savaşı’nda Arapların İngilizlerle işbirliği yapmaları ile geçerliliğini yitirmiştir.

Türkçülük

Türkleri milli duygularıyla Osmanlı bayrağı altında kuvvetli bir unsur olarak yeniden dünya devletleri arasına dahil etmeyi amaçlamıştır.
Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Yusuf Akçura önemli temsilcileridir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında ve Mustafa Kemalin milliyetçilik ilkesinin oluşmasında etkili olmuştur.

Batıcılık

Türk toplumunun gelişmesini ve kalkınmasını sağlamak amacıyla Batı da gelişen düşünce, yönetim biçimi ve bilimi getirmeyi amaçlamıştır.
Tevfik Fikret ve Celal Nuri önemli temsilcileridir.
Batının ilim ve tekniğinin alınmasını savunan bu anlayış Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda etkili olmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Adem-i Merkeziyetçilik

Prens Sabahattin tarafından savunuldu.
Yerel yönetimlerin güçlendirilmesini savunmuşlardır.

Sponsorlu Bağlantılar