• İç Anadolu Bölgesi diğer bölgelerin ortasında yer alır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında kalan beş bölgeyle komşudur. Doğu Anadolu bölgesinden sonra alanı bakımından 2. büyük bölgedir.
  • Ortalama 1000 metre yüksekliğinde düzlüklerle kaplıdır. Ova ve platolar geniş yer kaplar.
  • Volkanik araziler üzerinde peri bacaları meydana gelmiştir. Kapalı havzalar vardır.
  • Karasal iklim görülür, ilkbaharda konveksiyon yağışları etkilidir. Bitki örtüsü bozkır ve antropojen bozkırdır.
  • Nüfus sayısı bakımından Marmara Bölgesinden sonra en kalabalık bölgedir. Alanı büyük olduğu için Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altındadır. Şehirleşme oranı yüksek, tarımsal nüfus yoğunluğu düşüktür.
  • Nüfus yağış ve su kaynakları bakımından daha elverişli olan bölgenin kenar yörelerinde toplanmıştır.
  • Tahıllar, şeker pancarı, baklagiller, üzüm, sebze, meyve yetiştirilir. Buğday, arpa, yeşil mercimek ve şeker pancarı üretiminde öndedir. Koyun en yaygın hayvan türüdür. Tiftik keçisinin en fazla yetiştirildiği bölgedir.
  • Engebeli arazinin az olması ve bölgeler arasında yer alması kara ve demir yolunu geliştirmiştir.
  • Yukarı Sakarya, Konya, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak Bölümü olmak üzere 4 bölümü vardır.