Yer şekillerinin gösterilmesinde en çok kullanılan yöntemlerden biri renklendirme yöntemidir. Belirli yükselti basamakları arasında kalan yerler belirli renklerle gösterilir. Yüksekliği az olan yerler yeşil, orta yükseklikte yerler sarı, yüksek yerler kahverengi ile gösterilir.

Fiziki haritada yer şekilleri renklerin değişiminden anlaşılır. Düz yerlerde renkler yavaş değişir, engebeli yerlerde ise kısa mesafede değişir. Topografya haritalarında yer şekilleri eş yükselti eğrileri ile gösterilir. Eş yükselti eğrilerinin en önemli özelliklerinden biri, eğimin az olduğu yerlerde seyrek, eğimli yerlerde sık olmasıdır.

Türkiye’de Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler Nelerdir? Öğrenmek İçin Tıklayın

İz düşüm Alan

Haritada kuş bakışı olarak görülen alanın olduğu gibi (düz bir düzey olarak) hesaplanmasıdır.

Gerçek Alan

Tüm yüzeyin alanıdır. Arazideki engebeler gerçek alanın iz düşüm alandan farklı olmasını sağlar. Gerçek alan her zaman iz düşüm alandan fazladır. Engebelilik arttıkça gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki fark artar.

Türkiye’de  engebeli arazi fazla olduğu için, gerçek ve iz düşüm alanlar arasındaki fark fazladır.

Türkiye’de Çıkarılan Başlıca Madenleri Öğrenmek İçin Tıklayın.