• Doğu Anadolu Bölgesi Türkiye’nin doğusunda alanı en büyük bölgedir.
  • Yer şekilleri engebeli, ortalama yüksekliği en fazla olan bölgedir.
  • Sert karasal iklim görülür. Sıcaklıkların en düşük olduğu , günlük ve yıllık sıcaklık farklarının en fazla olduğu bölgedir. Türkiye’nin en soğuk yerleri Erzurum- Kars Bölümüdür. Kışlar kar yağışlı ve soğuk geçer. Erzurum- Kars Bölümünde yaz yağış oranı da yüksektir.
  • Yüksek yaylalarda gür otlaklar büyükbaş hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır. Az yağış alan çukur yerlerde bozkırlar yaygındır.
  • Nüfus sayısı en az, aritmetik nüfus yoğunluğu en düşük olan bölgedir. Tarımsal nüfus yoğunluğu yüksektir.
  • Tarım alanı dar, bitki çeşidi azdır. Tarım ürünleri diğer bölgelere göre daha geç olgunlaşır.
  • Şeker pancarı, buğday, üzüm, arpa önemli tarım ürünleridir. Önemli bir ihraç ürünü olan kayısı üretiminde Malatya öndedir. Iğdır’ da mikroklima özelliğine bağlı olarak pamuk yetiştirilir.
  • Büyükbaş hayvancılık yaygındır. Alçak düzlüklerde koyun yetiştirilir.
  • Maden çeşidi ve rezervi bakımından en zengin bölgedir.
  • Endüstri fazla gelişmemiştir.
  • Kış turizmi potansiyeli en yüksek olan bölgedir.