Sponsorlu Bağlantılar

1. Balkan Savaş (1912-1913)

 • Nedenleri:
 • Milliyetçilik fikrinin etkisi
 • Rusya’nın Panslavizm politikasının etkisi
 • Osmanlı’yı Balkanlardan tamamen atma fikri
 • Batılı devletlerin kışkırtması

Savaşın gelişimi:

 • Sırbistan, Karadağ, Yunanistan ve Bulgaristan Osmanlı Devleti’ne savaş açmıştır.
 • Osmanlı Devleti bu sırada Balkanlardaki 120 tabur askerini terhis etmişti.
 • Osmanlı ordusunda yoğun bir politik çekişme yaşanıyordu. Savaş sırasında Arnavutluk bağımsızlığıni ilan etmiştir (Osmanlıdan Balkanlarda son ayrılan devlet Arnavutluktur.)
 • Osmanlı orduları tüm cephelerde yenilgiye uğradı. Bulgar orduları Çatalca’ya kadar ilerledi.
 • 30 Mayıs 1913’de Balkan Devletleriyle Londra ön Antlaşması imzalanmıştır.
  Buna Göre;
 • Midye Enez hattı dışında kalan topraklar Balkan Devletlerine bırakıldı. (Makedonya, Batı Trakya, Doğu Trakya (Edirne, Kırklareli Dimetoka))
 • Bağımsızlığını ilan eden Arnavutluk’un sınırlarını Avrupalı Devletler belirleyecek.
 • Ege Adalarının durumunu Avrupalı Devletler belirleyecek.
 • Osmanlı Devleti Girit üzerindeki haklarından Yunanistan lehine vazgeçecek.

Bab-ı Ali Baskını (23 Ocak 1913)

 • İttihat ve Terakkinin gerçekleştirdiği bir hükümet darbesidir.
 • Edirne’nin kaybını sormak için hükümet merkezine gelen Enver Bey öncülüğündeki İttihatçılar Harbiye Nazırı
 • Nazım Paşayı öldürüp, Sadrazam Kamil Paşa’yı istifa ettirmişlerdir. Yerine ittihatçı Mahmut
  Şevket Paşa sadrazam olmuştur.

NOT: Ordunun siyasallaşması ve Bab-ı Ali Baskını üzerine Mustafa Kemal, İttihatçılarla bağlarını koparmıştır.

II. Balkan Savaşı (1913)Nedenleri:

 • I. Balkan Savaşı’nda Osmanlı’dan alınan toprakların paylaşılamaması. Bu toprakların büyük bir kısmı
 • Bulgaristan’a geçince devletler Bulgaristan’ın büyümesinden endişelenip savaş açmıştır.
 • Sırbistan, Karadağ, Yunanistan ve Romanya; Bulgaristan’a savaş açmıştır.
 • Osmanlı Devleti durumdan faydalanıp savaşa girmiştir. Doğu Trakya’yı geri almıştır. (Bulgaristan ve Yunanistan’la sınırımız kaldı)
 • Balkan devletleri kendi aralarında 1913 Bükreş Antlaşması’nı imzalamışlardır.
 • 14 Kasım 1913’te Yunanistan ile Atina Antlaşması imzalanmiş, Selanik ve çevresi Yunanistan’a bırakılmıştır.
 • 29 Eylül 1913’te Bulgaristan ile İstanbul Antlaşması imzalandı. Meriç Nehri sınır kabul edilmiştir.
 • 1914’te Sırbistan ile de İstanbul Antlaşması imzalanmış, iki ülke arasında sınır olmadığı için orada yaşayan Türklerin hakları ve mal varlıkları görüşülmüştür.

Sponsorlu Bağlantılar