Sponsorlu Bağlantılar

Analitik kimya bir maddenin belli bir miktarının kimyasal bileşenlerini analiz etmek ve tanımlamak için kullanılan, kimya bilimine bağlı bir bilim dalıdır. Analitik kimya bu incelemeleri yapmak için bir çok aracı ve yöntemi kullanarak sonuca ulaşır. Analitik kimyada analizler iki şekilde yapılır. Kalitatif (nitel analiz) ve Kantatif (nicel analiz) şeklindedir. Kalitatif analiz maddenin içeriği, türü hakkında bilgi veririrken, kantatif analiz de maddenin miktarı sayısal olarak önemlidir.

Analitik kimya günümüzde bir çok farklı alanda kullanılan bir bilim dalıdır. Sağlıktan, şehirciliğe, fen, tıp ve gıda sektörü gibi geniş bir kapsama sahiptir. Hastanelerde alınan kan ve idrar tahlillerinin yapılması analitik kimya ile mümkün olmaktadır. Fabrikalarda ürünlerin kimyasal analizlerinin yapılması yine analitik kimya ile yapılmaktadır. Temizlik malzemelerinin içeriği kimya bilimi ile oluşturulmaktadır.Günümüzde her dalda kimya ve alt dalı olan analitik kimya kullanılmaktadır.

Analitik kimya sadece belli bir maddenin içeriği ile ilgilenmekle kalmaz, birden fazla maddenin birbiri ile etkileşimi de incelenmektedir. İki maddenin birbiri ile etkileşimi sonucu kimyasal analizleri yapılır.

Sponsorlu Bağlantılar