Akarsu Rejimi

Akarsuyun akımının yıl içindeki değişimine rejim denir. Akımı mevsimlere bağlı olarak fazla değişiklik göstermeyen akarsuların rejimine düzenli rejim, akımı çok değişen akarsuların rejimine düzensiz rejim denir. Akarsu rejimi üzerindeki en önemli etken iklim özellikleri, özellikle yağış rejimi, yağış biçimi ve sıcaklık değerleridir.

Akarsulardan en çok enerji üretimi, tarımda sulama, içme ve kullanma suyu sağlama bakımından yararlanılır. Ayrıca balıkçılık, turizm ve spor alanlarında da yararlanılır. Ulaşıma elverişli değildirler.

 

Türkiye’deki Akarsuların Genel Özellikleri

 • Yükselti ve engebe fazla olduğu için; eğimleri fazladır, akış hızı fazladır, hidroelektrik potansiyeli yüksektir, aşındırma güçleri fazladır, bol alüvyon taşır.
 • Denge profiline ulaşmamışlardır.
 • Akımları düşüktür.
 • Rejimleri düzensizdir.
 • Boyları kısadır.
 • Daha çok doğu-batı yönünde akarlar.

Türkiye’nin Akarsuları

 • Karadeniz’e dökülen akarsular; Çoruh, Yeşilırmak, Kızılırmak, Bartın Çayı, Filyos Çayı, Sakarya
 • Ege Denizi’ne dökülenler; Meriç, Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes
 • Akdeniz’e dökülenler; Asi, Seyhan, Ceyhan, Göksu, Aksu, Manavgat, Dalaman
 • Marmara Denizi’ne dökülen; Susurluk
 • Basra Körfezi’ne dökülenler; Fırat, Dicle
 • Hazar Denizi’ne dökülenler; Aras, Kura