Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Hayatı Düzenleyen Kurallar

Din Kuralları

Allah tarafından konulmuş, Peygamber ve kutsal kitaplar vasıtasıyla bizlere ulaştırılmış bir takım emir ve yasaklardır.

a. Uhrevi Din Kuralı

Allah ile kulları arasındaki ilişkileri düzenler.
Örnek :
Namaz kılmak, Oruç tutmak, ibadet etmek

b. Dünyevi Din Kuralı

İnsanların birbirleri ile olan ilişkilerini düzenler.
Örnek :
Yoksula yardım etmek, başkasının canına, malına, namusuna göz dikmemek.

Din Kurallarının Yaptırımı

  • Günahkar olma
  • Ahirette Allah’ın öngördüğü cezaya çarptırılması

Din Kurallarının yaptırımı MANEVİDİR.
Din kuralları zamanla değişmez ancak dinler arası farklılık gösterebilir.

Görgü (Muaşeret) Kuralları

Bir kimsenin belli bir olayda ne şekilde davranması gerektiğini gösterir.
Örnek :
Arkadaşımızı selamlamak, Düğüne hediye götürmek, hastalanmış dostlarımızı ziyaret etmek.

Görgü Kurallarının Yaptırımı

Saygısız, vefasız, görgüsüz, cahil
Görgü Kurallarının Yaptırımı Manevidir.

 

Sponsorlu Bağlantılar

Ahlak Kuralları

Sosyal hayatta kişilerin gerek kendi nefsine gerekse başkalarına karşı nasıl davranmaları gerektiğini belirten manevi yaptırım kurallardır.

a. Sübjektif Ahlak Kuralları

Kendi nefsimize karşı nasıl davranması gerektiğini belirten ahlak kurallarıdır.
Örnek :

  • İyi insan olmak
  • Kötü hisler beslememek
  • Yalan söylememek

b. Objektif Ahlak Kuralları

Sosyal hayatta kişilerin birbirleriyle ilişkilerinde nasıl davranmaları gerektiğini belirten ahlak kurallarıdır.
Örnek :

  • Yoksul kimseye yardım etmek
  • Verilmiş söze sadık kalmak

Ahlak Kurallarının Yaptırımı

Ayıplama, küçük görme, dışlama
Ahlak Kurallarının yaptırımı MANEVİDİR.

Sponsorlu Bağlantılar

Hukuk Kuralları

Sosyal hayatta kişiler ile kişiler, kişiler ile toplum arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar bütünüdür.
Hukuk kurallarının yaptırım MADDİ’DİR.
Hukuk kurallarını diğer sosyal kurallardan ayıran yaptırımının maddi olmasıdır. Yani Hukuk kuralını, devletin desteklemesidir.

Sponsorlu Bağlantılar